Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do Konsultacji społecznych „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”
14 cze 2023

Na stronie BIP zostały opublikowane informacje o sposobie rozpatrzenie uwag i wniosków, raport oraz podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczących projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”

Konsultacje społeczne trwały od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r. (31 dni).

Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z rewitalizacją Miasta Radomia poprzez zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  • – ogólnomiejski,
  • – lokalny, dotyczący mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • – środowiskowy, dotyczący interesariuszy rewitalizacji.