Aktualności

Zmiana terminu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+.
21 lut 2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3896/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4289/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ Konsultacje te trwają do 22.06.2023 r.

Formularze do etapu II konsultacji społecznych należy składać w terminie od 27.03.2023 r. do 7.04.2023 r. w formie:

– elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

– papierowej w punktach stałych:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Więcej informacji na stronie