Budżet Obywatelski 2014

„By nie rosła góra śmieci” Radomska Giełda Rolna

Usprawnienie ruchu rowerowego w Radomiu

Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko rakowi szyjki macicy

Obiekt w miejscu o wartościach historycznych, społecznych „Leśniczówka” – wizytówką Miasta Radomia”

Budowa boiska szkolnego i bieżni 60 m, 3 torowej przy PSP Nr 4 w Radomiu

Zamontowanie urządzeń outdoor fitness w parku na os. Południe

Modernizacja terenu do celów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ul. Wolanowska 75 – Bloki socjalne.

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG Nr 12 – ul. Krucza 2/10

Przyjazne miejsce – ul. Królowej Jadwigi 15

Budowa boiska – II LO im. M. Konopnickiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PG Nr 10  ul. Długojowska 6