Budżet Obywatelski 2017

Pierwsza pomoc dla każdego

Kuźnia talentów – warsztaty literacko- teatralne

Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych

Parkingi – nowe miejsca postojowe w Radomiu

Opryski parków w mieście przeciw komarom i kleszczom

Rakowi na wspak. Kampania informacyjno-pomocowa

Radomskie Rowery Transportowe – zdrowie i ekologia

Rewitalizacja terenu -remont placu, placu zabaw, budowa miejsc parkingowych, wymiana oświetlenia.

Truchtem po zdrowie – otwarte zajęcia z nordic walkingu

Wyeksponowanie najcenniejszego Zabytku Miasta Radomia przez jego iluminację.

Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca

Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu

Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie.

Budowa oświetlenia na ul. Skrajnej

Radosny mini plac zabaw

Fitness Park przy PSP nr 26

Laboratorium kosmosu

JAŚNIEJ DO DOMU

Poprawa komunikacji na Os. Południe

Utworzenie Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych

Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie

Tereny zielone na os. Gołębiów II

Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP Nr 20 w Radomiu

Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach

Kulturalne spotkania nad potokiem