Budżet Obywatelski 2016

Dobry Dom- miejsce troski o psychikę człowieka

AMBULANS DLA RADOMIAN

Opryski parków w mieście przeciw
komarom i kleszczom

Boiska dla PSP 13

Modernizacja terenu do celów rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Ścieżki rowerowe na Ustroniu, Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Grzecznarowskiego

Nowe książki dla bibliotek – powiększenie księgozbiorów filii nr 14, 15.

„Sprawne dzieci – zdrowe dzieci” Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 w Radomiu

Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią na osiedlu Wośniki

Nowe książki dla bibliotek – powiększenie księgozbiorów filii nr 9, 12, 16

Pieszo i bezpiecznie

Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji istniejącego placu zabaw na terenie osiedla Potkanów przy ul. Odlewniczej 2

Zagospodarowanie zielonych obiektów przyszkolnych II LO. im M. Konopnickiej

Kontynuacja budowy i powiększenie Parku Gołębiów- siłownia fitness, nowe nasadzenia, ławki oraz ścieżki piesze i rowerowe

Adaptacja pomieszczenia mieszczącego się w budynku PSP 29 w Radomiu na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej dzielnic: Kaptur, Zamłynie, Wacyn

Nowe książki dla bibliotek – powiększenie księgozbiorów filii nr 3, 4.

Siłownia zewnętrzna, ul. Mroza

Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Energetyków, pomiędzy ul. Stara i Nowa Wola Gołębiowska

Nowe książki dla bibliotek – powiększenie księgozbiorów filii nr 1, 2.

Siłownia pod gołym niebem