Aktualności

Czekamy na ankiety i formularze konsultacyjne w sprawie rozpoznania oczekiwań mieszkańców dotyczących modernizacji budynku „Łaźni”
08 mar 2024

Konsultacje społeczne trwają 27.03.2024 r.

Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców co do przedsięwzięcia „Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • a) anonimowa ankieta
  • b) spotkania z mieszkańcami w dniach:

Anonimowe ankiety i formularze należy złożyć:

  • W wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
    • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
    • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
    • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
  • W wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl