Aktualności

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia
19 paź 2023

W ramach konsultacji zapraszamy na spotkanie 26 października 2023 r. o godz. 17.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Celem konsultacji jest dostosowanie zapisów Uchwały nr XCI/890/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia do opinii i oczekiwań mieszkańców Miasta Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • a) anonimowa ankieta,
  • b) otwarte spotkanie konsultacyjne – w dniu 26.10.2023 r. o godz. 17.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
  • c) zbieranie pisemnych uwag i opinii od mieszkańców reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych oraz branżowe.

Anonimowe ankiety i pisemne uwagi i opinie należy złożyć:

  • w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
  • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
  • w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl