Aktualności

Zapraszamy na dyżur i spotkanie konsultacyjne w ramach etapu III Konsultacji społecznych dot. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+
18 lip 2023

Zapraszamy 20 lipca do Kamienicy Deskurów.

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W ramach konsultacji odbędą się w dniu 20.07.2023 r.:

– dyżur konsultacyjny w godzinach 15.00 do 17.45 Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
– otwarte spotkanie z mieszkańcami o godzinie 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Konsultacje społeczne trwają do 25.07.2023 r