Aktualności

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach etapu II konsultacji „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”
28 mar 2023

W ramach II etapu konsultacji odbędzie się spotkanie w dniu 29.03.202 r. o godzinie 17.45 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W II etapie Konsultacji Społecznych zostanie przedstawione opracowanie pakietów działań w tym logiki zmian zachowań mobilnościowych.

Anonimowy formularz uwag do opracowanych pakietów należy złożyć w terminie od 27.03.2023 r. do 7.04.2023 r., czyli w ciągu 12 dni po wyłożeniu dokumentu, w formie:

•    elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

•    papierowej w punktach stałych:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji    społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Dokument zostanie udostępniony :
a) w Biurze Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

b) w Wydziale komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

c) w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,

d) na  stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl,

e) na  stronie internetowej bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.