Aktualności

Zakończył się etap oceny wniosków zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia
07 lip 2023

Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów ocenionych pozytywnie i projektów ocenionych negatywnie

W tym roku radomianie zgłosili 410 wniosków, spośród których 308 zostało pozytywnie zaopiniowanych, a 37 z nich przyłączono do projektów o tożsamym bądź podobnym zakresie.

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, odwołanie od negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy projektów mogą składać do 13 lipca 2023 r.

Odwołanie można złożyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowego stanowiska ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) bądź mailowo na adres: konsultacje@umradom.pl

Rozpatrzenie przez Prezydenta odwołania nastąpi do 21 lipca 2023 r. Wszyscy składający odwołanie zostaną powiadomieni o formie i terminie spotkania, na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.

Do 31 lipca 2023 r. zostaną opublikowanie listy projektów, które znajdą się na karcie do głosowania. Wzór karty zostanie udostępniony w punktach konsultacyjnych oraz na stronie www.konsultacje.radom.pl.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2024 będzie prowadzone w terminie od 7 do 27 sierpnia 2023 r. W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. złotych.

Ta edycja jest drugą pod względem liczby projektów ocenionych pozytywnie. Więcej – ponad 330 – było jedynie w Budżecie Obywatelskim 2022.