Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ul. Żyznej.
01 gru 2022

Propozycje zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ul. Żyznej będą tematem konsultacji społecznych, które odbędą się od 1 do 15 grudnia 2022 r. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą skrzyżowań równorzędnych oraz ruchu jednokierunkowego, bądź dwukierunkowego na ul. Żyznej.

Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę (wzór w załączniku), którą należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji papierowej w jednym ze stałych punktów konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum
Organizacji Pozarządowych, Kamienica Deskurów ul. Rynek 15

W ramach konsultacji odbędą się również dyżury konsultacyjne:

 • w dniu 10.12.2022 r. w godzinach 13.00-15.00 na rogu ul. Langiewicza
i ul. Osiowej,
• w dniu 13.12.2022 r. w godzinach 16.30-18.30 na rogu ul. Zielonej przy
ul. Wernera.

Więcej informacji na AnkietaPobierz