Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców.
01 gru 2022

Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu zaznajomienia mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców. roku które potrwają od 6.12.2022 r. do 26.12.2022 r.

Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji
– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
• Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 15.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

w dniu 15.12.2022 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.

Więcej informacji na stronie: https://konsultacje.radom.pl/konsultacje-spoleczne-w-celu-zaznajomienia-mieszkancow-z-projektem-dokumentu-program-rozwoju-terenow-zieleni-oraz-uaktualnienie-go-o-oczekiwania-mieszkancow/?preview=true