Aktualności

Zapraszamy na dyżur konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
01 gru 2022

Pracownicy czekają na Państwa 20.12.2022 r. w godzinach 15:00 do 19:00, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104)

Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku potrwają od do 22.12.2022 r.

Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji
– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
• Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 15.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich na dyżur konsultacyjny dla mieszkańców w dniach:

  • 07.12.2022 r. w godzinach 15:00 do 19:00, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15,
  • 20.12.2022 r. w godzinach 15:00 do 19:00, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104)

Zawarty projekt dokumentu został uaktualniony 30 listopada 2022 r.