Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radom na lata 2017 – 2031”
20 lut 2023

Konsultacje społeczne potrwają od 21.02.2023 r. do 13.03.2023 r.

Projekt dokumentu dostępny pod ADRESEM

Uwagi i wnioski do przedstawionego projektu można zgłaszać:

– wypełnienie formularza w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

  1. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  2. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  3. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

– Ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym zalkalizowanym w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104).

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich na dyżur konsultacyjny dla mieszkańców w dniu 23.02.2023 r. w godzinach od 15.30 do 17.30 w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104).

Więcej informacji na stronie