Aktualności

Budżet Obywatelski 2025 – Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów ocenionych pozytywnie i projektów ocenionych negatywnie
20 maj 2024

Zakończył się etap oceny projektów zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia

W tym roku radomianie zgłosili 403 projekty, spośród których pozytywnie oceniono 315, negatywnie 79 a 9 projektów zostało wycofanych przez wnioskodawców.

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 5170/2024 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2025, odwołanie od negatywnej oceny można składać do 27 maja 2024 r. Prawo do odwołania przysługuje wnioskodawcy projektu.

    Odwołanie należy złożyć do Wydziału Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki, sekretariat – ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) bądź mailowo: konsultacje@umradom.pl

    Rozpatrzenie przez Prezydenta odwołania nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wszyscy składający odwołanie zostaną powiadomieni o formie i terminie spotkania, na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.

    Do 14 czerwca 2024 r. zostaną opublikowanie listy projektów, które znajdą się na karcie do głosowania. Wzór karty zostanie udostępniony w punktach konsultacyjnych oraz na stronie www.konsultacje.radom.pl.

    Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2025 będzie prowadzone w terminie od 21 czerwca do 7 lipca 2024 r. W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. złotych.