Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2024

W tym roku radomianie zgłosili 410 wniosków, spośród których 308 zostało pozytywnie zaopiniowanych, a 37 z nich przyłączono do projektów o tożsamym bądź podobnym zakresie.Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, odwołanie od negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy projektów mogą składać do 13 lipca 2023 r.

BO 2024 Zwycięskie projekty do 100 000 zł odwzorowanie

BO 2024 Zwycięskie projekty od 100 000 zł do 600 000 zł odwzorowanie

BO 2024 Zwycięskie projekty od 600 000 zł odwzorowanie