Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2024

Projekt na formularzu należy zgłaszać w jednej z form:
a. w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
b. przez Internetowy System Składania Projektów