Wyniki Weryfikacji Budżet Obywatelski 2017

Po wnikliwej analizie 252 projektów złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2017 przez Wydziały Merytoryczne i jednostki miejskie projekty zostały przekazane pod obrady Zespołu Opiniującego, do którego w tym roku zgodnie z Zarządzeniem zostało powołane 14 osób:

1) Prezydent Miasta,

2) Zastępca Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie,

3) Skarbnik Miasta,

4) Dyrektor Wydziału Inwestycji,

5) Przewodniczący Rady Miejskiej,

6) Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej,

7) Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej lub Radni przez nich powołani,

8) Przewodniczący lub przedstawiciele organów doradczych powołanych przez Prezydenta Miasta Radomia.

Na trzecim spotkaniu Zespołu Opiniującego Wnioskodawcy projektów zaopiniowanych negatywnie pod względem merytorycznym mieli możliwość odwołania się od decyzji Zespołu. Z możliwości tej skorzystało 15 Wnioskodawców reprezentujących 23 projekty. Po dyskusji i zmianie zakresu projektów 14 z nich trafiło pod głosowanie, a 2 do realizacji z innych źródeł.

W sumie 127 projektów trafiło do Karty do głosowania, a co za tym idzie pod ocenę mieszkańców.

W wyniku połączenia projektów o podobnych zakresach, w Karcie ostatecznie znajdzie się 117 pozycji, w tym:

46 projektów z obszaru „0gólnomiejskiego”

17 projektów z obszaru „1”

5 projektów z obszaru „2”

16 projektów z obszaru „3”

22 projekty z obszaru „4”

11 projektów z obszaru „5”

Z przyczyn formalnych oraz merytorycznych 125 projektów nie zostało skierowanych pod głosowanie, w czego 8 zostało skierowanych do realizacji z innych źródeł, a 3 zostały wycofane przez Wnioskodawców.