Aktualności

Wracamy do Państwa z częścią dokumentu studium
22 kwi 2024


Są to wyłącznie zagadnienia wskazane przez Radę Miejską jako wymagające zmian i ponowienia procedury planistycznej. Pozostała część dokumentu została już zaakceptowana przez organy opiniujące i uzgadniające dokument, mieszkańców i radnych, a zatem nie podlega już dodatkowym konsultacjom społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z częściami projektu studium objętymi ponownym wyłożeniem (zaznaczone za pomocą odpowiedniej symboliki oraz szczegółowo opisane w informacji o zmianach projektu):

– W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
– W siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Żeromskiego 53, IV piętro, 26-600 Radom w godzinach od 8.00 do 15.00

Na spotkaniu w Kamienicy Deskurów zostaną przedstawione:
– projekt studium w zakresie objętym wyłożeniem,
– prognozę oddziaływania na środowisko,
– informację o zmianach tego projektu podlegających ponownej procedurze planistycznej.

Do 5 czerwca – można wnosić uwagi do Prezydenta Miasta Radomia w formie:
– pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom,
– ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej,
– na adres e-mail: mpu@mpu.radom.pl.

Wyłożenie dokumentu trwa od 22 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. o godzinie 17.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.

Więcej informacji na stronie: https://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/66460,Obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-czesci-projektu-studium.html