Aktualności

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia
17 mar 2023

14 marca 2023 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę określające ramy prowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie czekamy na publikację Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji.

Zgodnie z założeniami Uchwały wysokość Budżetu Obywatelskiego corocznie wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu

Środki wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostają podzielone na trzy kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy:
1) Projekty o szacunkowej wartości do 100 000 zł włącznie – 20% kwoty BO,
2) projekty o szacunkowej wartości od powyżej 100 000 zł do 600 000 zł włącznie – 30% kwoty BO,
3) projekty o szacunkowej wartości powyżej 600 000 zł – kwota przeznaczona na tę kategorię to 50% kwoty BO.

Konsultacje budżetu obywatelskiego będą prowadzone zgodnie z poniższymi terminami:

  1. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Radomia – od 14 do 30 kwietnia;
  2. Ocena projektów pod względem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem i wykonalności technicznej – od 24 kwietnia do 30 czerwca;
  3. Ogłoszenie listy ocenionych pozytywnie i ocenionych negatywnie – do 7 lipca;
  4. Odwołanie od negatywnej oceny projektu – data zakończenia etapu – do 13 lipca;
  5. Rozpatrzenie przez Prezydenta odwołania – data zakończenia etapu – do 21 lipca;
  6. Opublikowanie listy projektów podlegających głosowania – do 31 lipca;
  7. Głosowanie na projekty – od 7 do 27 sierpnia;
  8. Ustalenie wyników głosowania oraz podanie przez Prezydenta wyników głosowania – do 15 września.