Aktualności

Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2021
13 lis 2019

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Uwagi i opinie będzie można zgłaszać od 20 listopada do 15 grudnia.

Zgodnie z projektem uchwały, w 2021 roku na realizację zwycięskich projektów miałaby zostać przeznaczona kwota 6,2 mln złotych, czyli o 400 tys. zł więcej niż w 2020 roku. Nowością będzie tez utworzenie kolejnego stałego punktu w którym będzie można składać projekty oraz głosować. Będzie się on mieścił w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)     w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji i uwag na adres: konsultacje@umradom.pl (poprzez uzupełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia);

b)    w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu ul. Rynek 1 w godzinach od 7:30 – 15:30, Biurze Obsługi Mieszkańca w Radomiu ul. Kilińskiego 30 w godzinach od 7:30 – 16:30, Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 w godzinach od 7:30 – 15:30, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Struga 1  w godzinach od 7:30 – 19:00

c)     podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z radomskimi organizacjami pozarządowymi w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 w dniu 22.11.2019 r. w godz. od 10:00 – 12:00 (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103) , tel. 48 36 20 279/ 366/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

d)    podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami miasta Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala  konferencyjna nr 114  w dniu 05.12.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30  (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103) , tel. 48 36 20 279 /366/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

e)    podczas warsztatów ewaluacyjnych poświęconych procedurom konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala  konferencyjna nr 114 w dniu 26.11.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30;

f)      dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami na terenie miasta Radomia (informacja na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl).

Więcej informacji na stronie.

Pliki do pobrania: