Aktualności

Radom 2030. Trwają konsultacje społeczne
16 paź 2019

Od piątku 18.10.2019 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”. Opinie i propozycje mieszkańców będą zbierane do 15 grudnia.

W strategii zostały określone trzy cele strategiczne:

„Inteligentny Radom” obejmujący czyste środowisko, nowoczesne i sprawne zarządzanie, dobre planowanie przestrzenne i aktywność mieszkańców;

„Gospodarny Radom”, w tym kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy, wprowadzanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi biznesu i rynku pracy;

„Przyjazny Radom”, na który składają się m.in. kwestie związane ze zdrowiem mieszkańców, tworzeniem równych szans czy rozwojem kultury.

Szczegóły strategii oraz formularz do zgłaszania uwag można znaleźć w załączonych plikach.

Swoje uwagi mieszkańcy będą mogli zgłaszać w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i wniosków na adres: konsultacje@umradom.pl lub w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

  • Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,
  • Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,
  • Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

W ramach konsultacji odbędą się też spotkania z mieszkańcami:

  • 24.10.2019 r. godz. 10:00 – spotkanie branżowe z instytucjami podległymi Gminie Miasta Radomia oraz z nią współpracującymi – sala konferencyjna (pok. 114) Urząd Miejski w Radomiu
  • 09.11.2019 r. godz. 11:00-13:00 – Plac Jagielloński
  • 16.11.2019 r. godz. 11:00-13:00 – Plac Konstytucji 3 Maja
  • 20.11.2019 r. godz. 16:00-18:00 – Plac Konstytucji 3 Maja
  • 09.12.2019 r. od godz. 16:00 – otwarte warsztaty dla mieszkańców Radomia oraz NGO – sala konferencyjna (pok. 114) Urząd Miejski w Radomiu.

Pliki do pobrania: