Sonda publiczna w celu poznania opinii i uwag mieszkańców do koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do granic miasta

Sonda publiczna w celu poznania opinii i uwag mieszkańców do koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do granic miasta

Sonda była prowadzona od 25 lutego do 10 marca 2022 roku.

Celem sondy jest zapoznanie się z opinią i uwagami radomian na temat koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ronda NSZ do granic miasta. Koncepcja skupia się na obsłudze ruchu lokalnego dotyczącego zabudowy mieszkaniowej, strefy przemysłowej oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarze ul. Warszawskiej.

W sondzie można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety:

– w formie elektronicznej – poprzez przesłanie jej na adres: konsultacje@umradom.pl.

– w formie papierowej – w stałych punktach konsultacyjnych:

– Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

– Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej (pok. 104), ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 15 (Kamienica Deskurów, parter).

W ramach sondy odbędą się także spotkania, na których od przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu będzie można uzyskać informacje na temat poszczególnych założeń:

Róg ulic Aleksandrowicza i Warszawskiej 162

03.03.2022 r. – w godzinach 16.00 – 18.00

Spotkanie informacyjne w Kamienicy Deskurów zostało odwołane ze względu na zaadaptowanie obiektu na punkt informacyjnego do uchodźców z Ukrainy oraz osób chcących udzielić im pomocy.