Sonda publiczna – Siła w Seniorach

Sonda publiczna 

Radomski Program na Rzecz Seniorów „Siła w Seniorach”

 17 – 27 października 2017 r.

Celem sondy jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia

do Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów „Siła w seniorach”

Udział w sondzie można wziąć poprzez wypełnienie ankiety. Odbędą się także otwarte spotkania, na których będzie przeprowadzana sonda na temat poszczególnych punktów programu.

Punkty mobilne:

– 19 października, w godz. 10.00-12.00 – róg ulic Szarych Szeregów i Wernera,

– 21 października, w godz. 9.00-12.00 – ul. Grzecznarowskiego, między przejściem dla pieszych

a przystankiem autobusowym,

– 25 października, w godz. 14.00-17.00 – u zbiegu ulic Żeromskiego, Malczewskiego, Rwańskiej.

Stałe punkty:

– Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, ul. Żeromskiego 53, pok. 103,

– Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Urząd Miejski, ul. Żeromskiego 53, pok. 182,

– Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1.

Zapraszamy do udziału!

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu
Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok. 104, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277/ 279
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl