Sonda Publiczna – Obsługa komunikacyjna ulicy Szydłowieckiej

Sonda publiczna 

Obsługa komunikacyjna ulicy Szydłowieckiej

Sonda trwała od 2 sierpnia do 10 sierpnia 2021 roku

Celem sondy jest zebranie opinii mieszkańców miasta Radomia dotyczących przedstawionych wariantów obsługi komunikacyjnej ulicy Szydłowieckiej.

Udział można wziąć poprzez wypełnienie ankiety:

 – w formie elektronicznej – poprzez przesłanie jej na adres: konsultacje@umradom.pl.

– w formie papierowej – w stałych punktach:

– Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

– Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

– Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1

– Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16

W ramach sondy odbędą się także spotkania, na których od pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji będzie można uzyskać informacje na temat poszczególnych propozycji:

Spotkania z mieszkańcami:

Skrzyżowanie ulic Szydłowieckiej i Starokrakowskiej:

– 05.08.2021 r. – w godzinach 16.30 – 18.30

Skrzyżowanie ulic Szydłowieckiej i Nadrzecznej

– 07.08.2021 r. – w godzinach 10.00 – 12.00

Ulica Starokrakowska – przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu

– 08.08.2021 r. – w godzinach 11.45 – 13.45