Sonda publiczna dotycząca koncepcji utworzenia parku kulturowego „Stary Radom”.

Sonda publiczna dotycząca koncepcji utworzenia parku kulturowego „Stary Radom”.

Sonda była prowadzona od 3 do 17 grudnia 2021 roku.

Celem sondy jest zapoznanie się z opinią i wnioskami radomian na temat przedstawionej koncepcji parku kulturowego „Stary Radom”.

W sondzie można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety:

– w formie elektronicznej – poprzez przesłanie jej na adres: konsultacje@umradom.pl.

– w formie papierowej – w stałych punktach:

– Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

– Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

– Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1,

– Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16.

W ramach sondy odbędą się także spotkania, na których od przedstawicieli Zespołu ds. parku kulturowego „Stary Radom” będzie można uzyskać informacje na temat poszczególnych założeń:

Kamienica Deskurów ul. Rynek 14 i ul. Rynek 15

Spotkanie informacyjne z prezentacją.

09.12.2021 r. – w godzinach 16.30 – 19.30

Plac Jagielloński

11.12.2021 r. – w godzinach 12.00 – 14.00

Parking przy bulwarach od ul. Odrzańskiej

12.12.2021 r. – w godzinach 12.00 – 14.00