Aktualności

Rozpoczyna się III Etap Konsultacji Społecznych dotyczących dokumentu – „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”
21 cze 2023

Zapraszamy na 1 spotkanie Online w 29.06.2023 – godzina 18:00 – Link do TEAMS

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W III etapie Konsultacji Społecznych nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W ramach konsultacji odbędą się w dniu 20.07.2023 r.:

 • – dyżur konsultacyjny w godzinach 15.00 do 17.45 Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
 • – otwarte spotkanie z mieszkańcami o godzinie 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Konsultacje społeczne trwają do 25.07.2023 r

Etap III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Etap prowadzony w formie:

 1. anonimowego formularza uwag do projektu, który należy złożyć w terminie od dnia 21.06.2023 r. do dnia 25.07.2023 r., czyli w terminie nie krótszym niż 35 dni po wyłożeniu dokumentu, w formie:
 • elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl
 • papierowej w punktach stałych:
  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
 • Dokument zostanie udostępniony po opracowaniu w:
 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
 • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
 • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
 • Strona www.konsultacje.radom.pl
 • bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne