Aktualności

Trwa cykl spotkań w ramach konsultacji „Uchwały Krajobrazowej”
13 wrz 2022

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży reklamowej – w dniu 29.09.2022 r. godz. 16.30 w Kamienicy Deskurów.

Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia stanowią podstawę pracy nad tak zwaną Uchwałą Krajobrazową.

Kolejny etap konsultacji rozpoczyna spotkanie z organizacjami pozarządowymi – w dniu 15.09.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się 15 września 2022 r..
 

Następne spotkania w Kamienicy Deskurów to:


– spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw – w dniu 06.10.2022 r. godz. 16.30,
– otwarte spotkanie konsultacyjne – w dniu 27.10.2022 r. godz. 16.30,


Czekamy również na propozycje mieszkańców na formularzach,
– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
•    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
•    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
•    Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16.
– w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl