Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej jest jednostką, która ma na celu bieżące badanie opinii mieszkańców w tematach kluczowych dla rozwoju Miasta Radomia.

Wykorzystując narzędzie jakim są konsultacje społeczne mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na projekty, które są realizowane w mieście.

Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mają zasięg:

•   ogólnomiejski

•   lokalny

•   środowiskowy

Konsultacje przeprowadzane są podczas:

•   otwartych spotkań z mieszkańcami

•   zebrań z przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Radomia

za pomocą:

•   sond

•   ankiet

•   zgłoszonych uwag do dokumentów

Stały element konsultacji stanowi projekt Budżetu Obywatelskiego, który każdego roku jest opracowywany w bezpośredniej współpracy z mieszkańcami.  Budżet obywatelski stanowi pewien procent budżetu inwestycyjnego pozostawiony do dyspozycji mieszkańców.