Aktualności

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024!
18 sty 2024

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Aktywny Radom ”

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:

https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/65344,Nr-51682024-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-zadania.html