Aktualności

Radomski Budżet Obywatelski jeszcze bardziej obywatelski
18 sie 2022

– Chcemy, by szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom osób zainteresowanych, zarówno wnioskodawcom jak i głosującym. Dlatego w trakcie konsultacji mamy nadzieję poznać opinie i propozycje mieszkańców dotyczące np. wymagań jakie powinien spełniać projekt, podziału na kategorie kwotowe, kryteriów oceny projektów czy organizacji głosowania i samej realizacji projektów – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

W pierwszym etapie konsultacji, który rozpocznie się we wtorek, 23 sierpnia zainteresowani będą mogli wypełnić anonimową ankietę (załącznik). Do 4 września należy przesłać ją w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl lub złożyć w jednym ze stałych punktów konsultacyjnych:
a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b. Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej,
ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c. Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16.

Oprócz wypełnienia anonimowej ankiety każdy zainteresowany może też zgłosić się do udziału w spotkaniach z aktywnymi uczestnikami Budżetu Obywatelskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich. Będą się one odbywały w terminie 5- 23 września. Zgłoszenia należy przesłać na formularzu (załącznik) na adres: konsultacje@umradom.pl, w terminie do 29 sierpnia 2022 roku.

W kolejnym etapie konsultacji, od 1 do 19 października będą z kolei zbierane uwagi do projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Wypełniony formularz (załącznik) także będzie można przesłać drogą elektroniczną lub złożyć w stałym punkcie konsultacyjnym. Planowane są ponadto otwarte spotkania z mieszkańcami: 1 października w godzinach 12.00 – 14.00, na placu przed Urzędem Miejskim, przy ul. Żeromskiego 53 oraz 6 października w godzinach 17.00 – 19.00 na Placu Jagiellońskim.

Szczegółowe informacje na stronie: https://konsultacje.radom.pl/page/312,konsultacje-spoleczne-w-celu-opracowania-zalozen-oraz-przygotowania-projektu-uchwaly-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-projekt-budzetu-obywatelskiego-miasta-radomia.html