Posumowanie konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2024