Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Budżet Obywatelski: Rekordowa liczba projektów
2 marca 2020
545 projektów zgłosili radomianie do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. To największa liczba ze wszystkich dotychczasowych edycji. Prawie 400 wniosków zostało złożonych przez internet, a ponad 140 w tradycyjnej formie papierowej. - Bardzo cieszy tak duża liczba zgłoszonych projektów. Mieszkańcy widzą, że dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Radom się zmienia. Na pewno zachętą były efekty realizacji projektów, które już uatrakcyjniły nasze miasto i poprawiły jakość życia mieszkańców. Złożone wnioski jak zawsze są bardzo zróżnicowane, od drobnych społecznych inicjatyw zmieniających jakość najbliższego otoczenia po duże projekty inwestycyjne. Będzie w czym wybierać - mówi dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną teraz poddane analizie przez wydziały i biura Urzędu Miejskiego. Wnioski będą sprawdzane pod kątem m.in. wykonalności projektów i ewentualnych przyszłych kosztów utrzymania.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego muszą dotyczyć zadań własnych gminy i mogą być realizowane na terenach należących do miasta. Wyniki analizy zostaną przedstawione Zespołowi Opiniującemu, który będzie ostatecznie decydował o wpisaniu poszczególnych projektów na kartę do głosowania. Głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 21 czerwca, a listę zwycięskich projektów poznamy do 20 lipca. Na ich realizację zostanie przeznaczona kwota 6,2 mln zło