Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Konsultacje w sprawie PSZOK - zapraszamy do udziału!
5 sierpnia 2019

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie propozycji lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miałby on powstać na Potkanowie, przy ul. Żelaznej.

Mieszkańcy Radomia mogą swoje uwagi i opinie zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając je na adres: konsultacje@umradom.pl lub w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, którą można znaleźć w załączniku. Ankiety można składać w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.

W ramach konsultacji odbędą się także cztery otwarte spotkania z mieszkańcami:

- 8 sierpnia, godz. 16.00-18.00, przy rondzie u zbiegu ulic Warsztatowej i Jana Józefa Lipskiego

- 10 sierpnia, godz. 15.00-17.00, ul. Wierzbicka (przy supermarkecie E.Leclerc)

- 11 sierpnia, godz. 12.00-14.00, ul. Pawia (deptak)

- 14 sierpnia, godz. 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II (park Ustronie)

Konsultacje potrwają do 15 sierpnia.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma służyć przede wszystkim mieszkańcom południowej części Radomia. Będą tamnieodpłatnie przyjmowane wyselekcjonowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych, m.in. odpady wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, odpady budowlane, papier, szkoło, tworzywa sztuczne, odpady zielone, popiół i żużel, a także pozostałe np. po remoncie mieszkania resztki farb czy klejów oraz zużyte świetlówki, baterie i akumulatory. Wszystkie odpady przywiezione przez mieszkańców będą trafiały do osobnych kontenerów, a następnie będą wywożone do zagospodarowania. Na terenie PSZOK ma też powstać ścieżka edukacyjna dla dzieci oraz plac zabaw.