Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Budżet Obywatelski: lista projektów gotowa
26 czerwca 2019

Na karcie do głosowania znajdziemy 153 projekty. Wyboru najciekawszych z nich radomianie dokonają w lipcu, a zwycięskie zostaną umieszczone w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta.

Na ich realizację będzie przeznaczona kwota 5,8 mln złotych.


W tym roku radomianie zgłosili do Budżetu Obywatelskiego 306 wniosków. Wszystkie zostały przeanalizowane pod względem formalnym. Sprawdzano m.in. czy proponowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie należącym do miasta, czy jest wykonalna i czy szacunkowa wartość zadania mieści się w określonym limicie finansowym. W pierwszej połowie czerwca odbyły się cztery spotkania Zespołu Opiniującego, w skład którego weszli radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organów doradczych prezydenta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek. Zespół weryfikował poszczególne projekty i decydował o wprowadzeniu lub nie wprowadzeniu ich na kartę do głosowania. Odbyło się też spotkanie odwoławcze, podczas którego wnioskodawcy mogli przedstawić dodatkowe argumenty przemawiające za danym projektem.

Ostatecznie, pozytywnie zostało zaopiniowanych 176 projektów. Na karcie do głosowania będzie ich nieco mniej, ponieważ niektóre się pokrywały i zostały połączone.

Pełna lista projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane jest dostępna w załączniku.


Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od 5 lipca do 21 lipca 2019 r. w następujących miejscach:
1) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19), w godzinach od 7:30 – 16:30;
2) w Biurze Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9 (pok. 13A), w godzinach od 7:30 – 15:30;
3) w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1, w godzinach od 7:30 – 15:30;
4) w Referacie Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104), w godzinach od 7:30 – 15:30;
5) lub przez stronę internetową www.konsultacje.radom.pl.


Będą także rozmieszczone w ww. terminie na terenie miasta punkty konsultacyjne gdzie będzie można oddać swój głos. Szczegółowa lista punktów dostępna będzie na stronie www.konsultacje.radom.pl.

Pliki do pobrania: