Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Zapraszamy do udziału w konsultacjach w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka - Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka”.
28 września 2018

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka - Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres konsultacje@umradom.pl

 w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet, stanowiących załączniki nr 4,5, i 6  do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

• 04.10.2018 r. (czwartek) – przy skrzyżowaniu ul. Energetyków i Brzustowskiej przy przystanku, godz.16:00-18:00 w sprawie mpzp „Brzustówka -Północ”

•  06.10.2018 r. (sobota) – 3 spotkania:

o   przy przystanku ul. Kasztelańska/Jagienki godz. 10:00-12:00 w sprawie mpzp „Wólka Klwatecka”

o   okolice sklepu LIDL przy ul. Mieszka I, godz. 10:30-12:30 w sprawie mpzp „Brzustówka -Północ”

o  okolice skrzyżowania ul. Wierzbickiej i Gospodarczej, godz. 11:15-13:15 w sprawie mpzp „Jeżowa Wola – Wschód”

• 08.10.2018 r. (poniedziałek) – przy skrzyżowaniu ul. Starokrakowskiej i Potkanowskiej, godz. 16:00-18:00 w sprawie mpzp „Jeżowa Wola – wschód”

•  09.10.2018 r. (wtorek) – przy parkingu ul. Klwatecka/Błędowska, godz. 16:00 -18:00 w sprawie mpzp „Wólka Klwatecka”

•  10.10.2018 r. (środa) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Piastowska 17, godz. 17:00-19:00 w sprawie mpzp „Brzustówka -Północ”

• 11.10.2018 r. (czwartek) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 godz. 17:00-19:00 w sprawie mpzp „Jeżowa Wola – Wschód”

• 12.10.2018 r. (piątek) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Ofiar Firleja 14, godz. 17:00-19:00 w sprawie mpzp „Wólka Klwatecka”

Pliki do pobrania: