Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.
4 września 2018

Od 4 do 24 września można złożyć swoje uwagi i wnioski  w konsultacjach społecznych dotyczących „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.  

Jest to drugi etap konsultacji tego dokumenty,  w pierwszym Kancelaria Prezydenta wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, zbierały wstępne uwagi mieszkańców Radomia w ramach przystąpienia do przygotowania planu.

„Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030"określa działania, które mogą zmniejszyć jego podatność na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Radomia wynikające ze zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury, intensywne opady i wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania projektu Planu na środowisko:

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.konsultacje.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne,

-        w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl w zakładce: Władze Miasta –  Zarządzenia Prezydenta,

-        w Biurze Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9

-         w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30

-        w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104), ul. Żeromskiego 53,

-        w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1.      

Uwagi i wnioski do projektu w terminie od 04.09.-24.09.2018 r. można składać w następujący sposób:

a)     elektronicznie na adres: konsultacje@umradom.pl  oraz przez formularz na stronie http:44mpa.pl/radom;

b)    papierowo poprzez wypełnienie formularza, który można złożyć w miejscach wskazanych powyżej.

Dodatkowo, 21 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30, o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi rozmową oraz zgłoszeniem uwag i wniosków do „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.