Konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w ruchu w rejonie ulic Traugutta i Narutowicza

Zmiany ruchu w rejonie ulic Traugutta i Narutowicza

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na ulicy Romualda Traugutta i Gabriela Narutowicza w Radomiu.
 
Przedmiotem konsultacji jest propozycja wprowadzenia zmian w organizacji ruchu kołowego oraz pieszego w rejonie skrzyżowania ulic Romualda Traugutta, Gabriela Narutowicza i Stanisława Moniuszki. Korekty te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu (w tym szczególnie pieszych i rowerzystów), ograniczenie występowania punktów kolizyjnych oraz likwidację występujących dotychczas w tym rejonie barier architektonicznych. 
 

Konsultacje potrwają od 28 maja 2015 r. do  12 czerwca 2015 r. w tym:

 • 30 maja od godz. 12:00 do godz. 15:00 i 01 czerwca 2015r. od godz. 16:00 do godz. 19:00 spotkanie z mieszkańcami - skwer u zbiegu ul. Narutowicza i ul. Traugutta w Radomiu (namiot konsultacyjny),
 • 08 czerwca 2015r. od godz. 16:00 otwarte spotkanie z mieszkańcami - Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala konferencyjna (pok. 114)

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

 • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
 • w formie elektronicznej poprzez narzędzie głosowania udostępnione na portalu internetowym www.konsultacje.radom.pl,
 • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej podczas spotkań z mieszkańcami lub w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

 

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 (7.30-16.30);

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30);

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)

 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia zmian:

 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE RUCHU KOŁOWEGO
 
 • Wydłużenie pasa ruchu do skrętu w lewo w ulicę Kościuszki z obecnych około 30 metrów do około 55 metrów.
  Obecnie podczas oczekiwania na zmianę świateł nie wszystkie pojazdy mieszczą się obecnie na przeznaczonym dla nich pasie. Blokowany jest w ten sposób ruch na pasach do jazdy prosto. Dodatkowym zabezpieczeniem ma być stała wysepka pomiędzy pasami ruchu do skrętu w lewo i w prawo, wybudowana na wlocie ulicy Romualda Traugutta, w miejscu dotychczasowej powierzchni wyłączonej z ruchu.
   
 • Korekta geometrii wysepek na skrzyżowaniu ulic Traugutta i  Narutowicza,
  Zmiana jest konieczna aby wyeliminować niewykorzystane powierzchnie jezdni, a jednocześnie uniemożliwić kierowcom jadącym od strony wschodniej zawracanie (obowiązuje tam nakaz jazdy prosto). Z kolei przesunięcie o około metr północnej krawędzi dużej trójkątnej wyspy pozwoli na wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów (ich opis poniżej) oraz utrudni wykonywanie zabronionego manewru wyjazdu z ulicy Moniuszki bezpośrednio w ulicę Narutowicza.
 
ZMIANY DOTYCZĄCE RUCHU PIESZYCH
 
 • Zlikwidowanie dotychczasowego przejścia dla pieszych przez ulicę Gabriela Narutowicza (na zachód od ulicy Romualda Traugutta).
  Po wprowadzeniu proponowanego wydłużenie pasa ruchu do skrętu w lewo w ulicę Kościuszki, piesi nie mieliby możliwości zatrzymywania się na wyspie rozdzielającej i musieliby jednorazowo przekraczać aż pięć pasów ruchu.
  Likwidacja opisywanego przejścia nie przyniesie zatem znaczącego pogorszenia komunikacji, ponieważ sąsiednie pasy dla pieszych znajdują się w odległościach około 30 i 85 metrów. Po wprowadzeniu zmian odstęp pomiędzy dwoma pozostawionymi przejściami będzie wynosił tylko około 120 metrów.
   
 • Obniżenie krawężników przy wszystkich przejściach dla pieszych w tym rejonie do poziomu jezdni.
  Na nieprzebudowywanym od wielu lat skrzyżowaniu ulic Traugutta i Narutowicza istnieją bariery architektoniczne w postaci krawężników o wysokości nawet kilku centymetrów. Przy tej okazji możliwe będzie zatem wprowadzenie niezbędnych poprawek.
 • Uruchomienie dwóch nowych przystanków przy ulicy Traugutta.
  Nowe przystanki zaplanowano na odcinku pomiędzy ulicami Mickiewicza i Moniuszki (w rejonie siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, komisariatu policji, apteki, restauracji, banków i sklepów). Na przystankach tych zatrzymywałyby się autobusy linii 5, 7, 8, 9 i 23. Umożliwiłoby to bezpośrednie przesiadki z linii 5 do 7 lub 9 (oraz odwrotnie), które obecnie nie są możliwe. Dla kierowców pozostałych pojazdów nie powinno to stanowić dodatkowego utrudnienia w ruchu, ponieważ w każdym momencie ominięcie autobusu komunikacji miejskiej, zatrzymującego się przy krawężniku, będzie możliwe sąsiednim pasem ulicy. 
   
 • Oddzielenie słupkami peronu przystankowego po południowej stronie ulicy Traugutta od pozostałej części trotuaru oraz od drogi dla rowerów.
  W pobliżu narożnika budynku, obok którego ma zostać wyznaczony ciąg rowerowy, zostaną zamontowane bariery, zabezpieczające przed ewentualnymi kolizjami pieszych z rowerzystami, wynikającymi z braku dostatecznej widoczności. W innych miejscach na drodze rowerowej będą wyznaczone przejścia dla pieszych.
 
ZMIANY DOTYCZĄCE RUCHU ROWERÓW
 
 • Wyznaczenie ciągu rowerowego pomiędzy ulicą Jaracza a ulicą Narutowicza.
  Umożliwi on legalny przejazd z Plant do Śródmieścia (obecnie wielu rowerzystów i tak jeździ tamtędy po chodniku). Wzdłuż istniejącego przejścia dla pieszych przez ulicę Narutowicza powstanie natomiast przejazd rowerowy (z obniżonymi do zera krawężnikami).
   
 • Rozgałęzienie dróg dla rowerów na trójkątnej wyspie pomiędzy ulicami Romualda Traugutta i Gabriela Narutowicza.
  Jedna będzie prowadziła do jezdni w kierunku ulicy Piłsudskiego (gdzie dopuszczony jest przejazd na wprost z pasa ruchu przeznaczonego do skrętu w prawo), a druga pobiegnie w kierunku ulicy Moniuszki, umożliwiając nią w efekcie łatwy dojazd do ścisłego centrum miasta. Na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Moniuszki powstanie przejazd rowerowy, dzięki któremu kierujący jednośladami będą mogli przejechać w poprzek jezdni. W tym miejscu będzie zapewniona dobra widoczność do wykonywania takich manewrów. Dodatkowo zostanie wyodrębniony osobny wjazd na powyższy ciąg dla rowerów jadących od strony ulicy Piłsudskiego (pozwoli on nie tylko na dojazd w kierunku Plant, ale również na skręt w ulicę Moniuszki).
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl