Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2017-01-25
Opis

Uzasadnienie: Mając na uwadze oddanie do użytku nowo powstający obiekt hali sportowej na 5 tyś. miejsc oraz rozwój i popularyzację koszykówki w Radomiu i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku o mieście poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie Radomia planujemy przeprowadzić szereg działań mających na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich widowiskach sportowych. Mecze koszykówki i pozyskanie nowej grupy kibiców i sympatyków oraz wyrobienie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury fizycznej, edukacji i ekologii.

1. Planujemy aby poprzez realizację projektu wpłynąć na poprawę sprawności fizycznej społeczności radomskiej.2. Zainteresowanie całorocznymi akcjami do czynnego udziału jak największej liczby mieszkańców w widowisku sportowym - meczach koszykówki, rodzin z dziećmi. poprzez organizację kilku festynów sportowo- rekreacyjnych, organizacja quizów dla kibiców i dzieci oraz kibiców z nagrodami.3. Organizacja całorocznych zajęć fitness dla matek z dziećmi przez wykwalifikowanych instruktorów. Dla dzieci podczas pobytu ich mam na zajęciach fitness zostaną zorganizowane (gry i zabawy edukacyjne, animacje kulturalne, sportowe, plastyczne itp.) przez animatorów w tym celu zatrudnionych. Zadanie będzie realizowane minimum 1 raz w tygodniu w co najmniej 5 punktach na terenie Radomia. Projekt jest adresowany w szczególności do tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły lub rzadko bywały na meczach koszykówki lub jakichkolwiek widowiskach sportowych i będzie połączony z aktywnym uczestnictwem na meczach koszykówki. Projekt zakłada wykorzystanie dyscypliny sportu koszykówki do kreowania właściwych zachowań, poszanowania środowiska i wyrobienia nawyków właściwej selekcji odpadów poprzez zabawy z celnym rzucaniem do odpowiedniego koloru kosza.

Lokalizacja
Projekt ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki