Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2014-03-07
Opis

Istniejąca nawierzchnia sali gimnastycznej nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa korzystających z niej uczniów i uczennic II LO, pracowników szkoły oraz mieszkańców miasta licznie wynajmujących obiekt. Z powodu złego stanu legarów w ostatnim okresie nawierzchnia uległa licznym załamaniom, wykrzywieniom, przetarciom, co sprzyja występowaniu kontuzji, urazów stłuczeń oraz skręceń kończyn dolnych i górnych ćwiczących osób. Szczególnie jest to zjawisko niebezpieczne w trakcie prowadzenia lekcji z młodzieżą, gdzie jednorazowo w Sali ćwiczy wielu uczniów. Niezbędnym jest zlikwidowanie obecnej, starej nawierzchni i wykonanie nowej, nowoczesnej, spełniającej wszystkie normy oraz gwarantującej bezpieczeństwo i komfort ćwiczeń. Celowe byłoby także zmodernizowanie oświetlenia sali, gdyż dotychczasowe jest wysoce „prądożerne” w Związku z czym kosztowne do utrzymania przez Gminę. Szczególnie w okresach zimowych i jesiennych praktycznie wykorzystywane jest przez cały czas użytkowania Sali. Nadmierny pobór mocy skutkuje wielokrotnymi awariami punktów świetlnych co podnosi koszt napraw i eksploatacji. Wymiana starych zużytych drzwi oraz malowanie podniesie estetykę obiektu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Umożliwi także szkole organizowanie zawodów, sparingów sportowych oraz zachęci środowisko lokalne do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W naszej placówce oświatowej brakuje zaplecza Sali gimnastycznej w postaci wygodnych i obszernych szatni wraz z zapleczem higienicznym. Istnieje potrzeba rozbudowy zaplecza i uruchomienia natrysków. Pozwoli to młodzieży aktywniej zaangażować się w zajęcia, da możliwość odświeżenia ciała po wysiłku. Podobne sygnały płyną ze strony wynajmujących salę grup środowiskowych. Szkoła posiada bowiem doskonałą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem Pod kątem wynajmu. Zmodernizowana sala to chluba szkoły, większe możliwości naboru a także możliwość pozyskiwania środków z wynajmu Sali. WYMIARY SALI GIMNASTYCZNEJ – 17,00 X 30,00 M CELE PROJEKTU; - Podniesienie bezpieczeństwa korzystających z Sali gimnastycznej - Stworzenie uczniom nowego atrakcyjnego miejsca do realizacji lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych - Rozwijanie nawyku higieny po wysiłku fizycznym - Utworzenia mieszkańcom nowego atrakcyjnego miejsca do rekreacji - Korzyść dla miasta posiadającego placówkę stawiającą na rozwój, popularyzację i propagowanie kultury fizycznej - Podniesienie jakość pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

Lokalizacja
II LO im M. Konopnickiej w Radomiu Kusocińskiego 8.
Uzasadnienie
 
Załączniki
  1.  Załącznik (50.pdf) (699.28 KB)