Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

Zielony teren wokół II LO to obszar, który po odpowiednim zagospodarowaniu znakomicie nadawałby się do wypoczynku i rekreacji zarówno dla młodzieży w czasie roku szkolnego, jak i dla mieszkańców Osiedla XV-lecia. Dodatkowym atutem terenu jest nowy kompleks boisk zbudowanych w 2014 roku.

W obecnym stanie z terenu przyszkolnego nie można korzystać w sposób bezpieczny i atrakcyjny dlatego proponujemy jego adaptację:

1.    Budowę siłowni plenerowej – 6 stanowisk

2.    Zamontowanie dwóch zewnętrznych stołów do tenisa stołowego

3.    Budowę dwóch alejek pieszych z wydzielonymi miejscami na ławeczki:

a)    alejka 1 - 6 ławeczek do wypoczynku,

b)    alejka 2 - 5 stolików z ławeczkami do pracy, wypoczynku lub konsumpcji.

4.    Zbudowanie ciągu trzech ławeczek wraz z zadaszeniem (wiata ochronna przed upałem czy deszczem).

5.    Zamontowanie koszy na śmieci przy każdej ławce.

6.    Nasadzenie nowych drzew i krzewów wzdłuż alejek, ogrodzenia od strony Potoku Północnego oraz garaży.

7.    Rozbudowanie oświetlenia „strefy sportu i rekreacji”.

8.  Montaż monitoringu obejmującego swym zasięgiem „strefę sportu i rekreacji”.

Realizacja zadania obejmuje:

·         wykonanie i zorganizowanie prac związanych z rozpoczęciem budowy,

·         zakup, dostawę i montaż sprzętu do ćwiczeń wraz z wykonaniem ławy betonowej do montażu urządzeń,

·         przygotowanie podłoża i poprowadzenie alejek z utwardzonymi miejscami pod ławeczki i stoliki,

·         budowę wiaty wraz z utwardzeniem podłoża,

·         przeprowadzenie prac ogrodniczych (nowe drzewa, krzewy, trawniki),

·         montaż koszy na nieczystości.

Realizacja zadania przyniesie następujące efekty:

·         poprawi estetykę terenu zielonego wokół szkoły,

·         rozbudzi u uczniów wrażliwość przyrodniczą i estetyczną poprzez wspólne działania na rzecz ochrony środowiska oraz dbałość o wygląd terenu przyszkolnego,

·         zachęci uczniów i społeczność lokalną do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Lokalizacja
II LO im M. Konopnickiej w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 300 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016
 
Załączniki
  1.  Załącznik (4.11.pdf) (6140.63 KB)