Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-21
Opis

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego( do koszykówki siatkówki, tenisa ziemnego) oraz stoły do ping-ponga. Projekt uwzględnienia zasady współżycia społecznego (np. przestrzeganie ciszy nocnej). Z tego względu obiekt musi zostać ogrodzony , oświetlony. Zapobiegnie to także dewastacji obiektu . Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu byłego boiska przy ul. Ciborowskiej na skwer rekreacyjny. Projekt zakłada również montaż elementów wyposażenia takich jak ławki, kosze na śmieci itp. oraz uporządkowanie zieleni. Na terenie Radomia a w szczególności na Godowie brakuje ogólnodostępnych placów rekreacyjnych Jednocześnie przy ul. Ciborowskiej znajduje się duży nieużywany miejski teren.

Szacunkowy koszt: do 400 000 zł

Lokalizacja
Radom Godów – obszar – II teren byłego boiska przy ul. Ciborowskiej - działka 146301_1.0121.AR_130.145/
Uzasadnienie
 
Załączniki