Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Projekt zakłada bezpłatne zajęcia z samoobrony dla mieszkańców Radomia. Zajęcia były dostępne dla każdej chętnej osoby do wzięcia w nich udziału. Odbywałyby się kilku miejscach w mieście tak aby dojazd był niezbyt uciążliwy np. PG nr 3, PSP nr 9 (remont sali gimnastycznej wykonany w ramach BO daje gwarancję nieodpłatnej ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców), Liceum im. Traugutta, PSP nr 34 (remont Sali wykonany w ramach BO daje gwarancję bezpłatnej ogólnodostępności), PSP nr 29, PG nr 22, PG nr 10 – przykładowe lokalizacje do ostatecznego ustalenia w zależności od możliwości realizacji.

Koszt: do 50 000 zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki