Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Przeprowadzenie zajęć z języka migowego w 5 szkołach podstawowych z terenu miasta Radomia uczniów klas 1-3 i 4-8. Łącznie ok. 1000 uczniów. Kurs elementarny na poziomie podstawowym umożliwi posługiwanie się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Poprawne formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych ok. 200 znaków ideograficznych i daktylografia –alfabet i liczby. Każdy kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, z którym współpracują osoby znające język migowy oraz tłumacze i wykładowcy języka migowego. Stowarzyszenie SPON PRZYJAŹNI jest organizacją pomagającą osobom niepełnosprawnym w tym osobom głuchoniemym posługującym się językiem migowym. Do Stowarzyszenia zgłaszają się przedstawiciele szkół by przeprowadzić zajęcia z języka migowego w szkołach stąd też zrodził się pomysł by poszerzyć obszar zajęć do większej liczby szkół, dając możliwość nauki języka migowego większej grupie uczniów. Bariera między osobami słyszącymi a niesłyszącymi jest ogromna i w obecnej sytuacji jakiej znajdują się osoby głuche, nie do pokonania. Bariera między światem słyszącym a światem ciszy musi zostać zlikwidowana bądź zminimalizowana do minimum. Czy jest to możliwe? To zależy od nas, czy chcemy odizolować ludzi głuchych, czy dać im szanse na wspólne życie w społeczeństwie. Przecież oni też są równoprawnymi obywatelami, tak jak inni mają swoje prawa. Tylko czy są one respektowane? To my słyszący stajemy się głusi na potrzeby drugiego człowieka. Może powinniśmy się otworzyć i zacząć od najmłodszych w szkołach by zaszczepić w nich dobro i empatię do drugiego człowieka. Bariera językowa pozostawia często głuchego bezradnym i bezsilnym.

Brak osób znających język migowy stwarza ogromną barierę. Ograniczenie uczestnictwa głuchych  obywateli m. in. W kulturze masowej,                opiece społecznej, edukacji, dyskryminuje ich. Osoby głuche są skazane na niezrozumienie świata, w którym żyją. Dzieci poznając język      migowy poznają również osobę niesłyszącą, jej przekonania, zwyczaje i nawyki. Specyficzną kulturę głuchych wizulno-przestrzenno-migową, odmienną zupełnie od języka polskiego, którym się posługują słyszący.

Koszt: do 50 000 zł.

Lokalizacja
5 szkół podstawowych w Radomiu
Uzasadnienie
 
Załączniki