Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Bezpłatne zajęcia sportowe Brazylijskiego Jiu Jitsu, prowadzone przez instruktora samoobrony/ trenera Brazylijskiego Jiu Jitsu. Treningi skierowane są do dzieci, młodzieży, zainteresowanych poprawą sprawności fizycznej. Zapraszamy na zajęcia młodzież i dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazanych przez MOPS/ inne określone przez UM instytucie.

Doposażenie Sali:

-maty 40 mm, puzzle 128 sztuk,

-trenerzy,

- 60 sztuk  T-Shirt

Zajęcia prowadzone będą 2x w tyg. Po 90 min

Koszt: do 50 000 zł.

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki