Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Niepłodności dotyka coraz większej grupy ludzi. Statystyki pokazują, że dotyczy ona od 10 proc. do 15 proc. par, przy czym jedynie w 20 proc. przypadków stwierdza się niepłodność idiopatyczną, to jest jednostkę chorobową, której przyczyn nie da się jednoznacznie określić. Oznacza to, iż w 80 proc. przypadków przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki i właściwego leczenia może pozwolić na przywrócenie płodności. Temu właśnie celowi służy Naprotechnologia- nowoczesna gałąź medycyny, łącząca najnowsze osiągnięcia medycyny współczesnej (m.in. ginekologii, endokrynologii, chirurgii), która jest metodą leczenia niepłodności, opartą na wnikliwej analizie jej przyczyn i wdrażaniu przez lekarzy –konsultantów Naprotechnologii stosownych procedur terapeutycznych.
Naprotechnologia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za „medyczno-kliniczną metodę leczenia niepłodności”. Co istotne, statystycznie Naprotechnologia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia niepłodności. Z badań wynika że w porównaniu z in-vitro jest 2 razy bardziej skuteczna.
Podstawowym narzędziem w diagnostyce i leczeniu niepłodności w Naprotechnologii jest Model Creighton służy precyzyjnemu określeniu przyczyn nieprawidłowości, ustaleniu najlepszego okresu do wykonania badań hormonalnych oraz wyznaczeniu właściwego czasu na włączenie leczenia farmakologicznego.

Diagnostyka i leczenie jest prowadzona przez lekarza Naprotechnologii (Medical Consultant). W Radomiu lekarzem Naprotechnologii jest dr Grzegorz Nyc NFPMC- ginekolog położnik, Konsultant Medyczny Naprotechnologii. Natomiast naukę Modelu Creighton dla par prowadzą wykwalifikowani Instruktorzy (FCP). W Radomiu instruktorem Modelu Creighton jest między innymi Anna Ostatek FCP.
Leczenie w Naprotechnologii składa się z kilku etapów:
Pierwszy etap to wizyta pary z problemami z płodnością u lekarza Naprotechnologa. Drugi etap rozpoczynający diagnostykę to nauka Modelu Creighton, trwająca około 3 miesiące. Potem następuje trzeci etap diagnostyki laboratoryjnej i wprowadzenia leczenia farmakologicznego do czasu usunięcia przyczyn nieprawidłowości, doprowadzenia do poczęcia, prowadzenia ciąży i urodzenia dziecka.
Program dofinasowania leczenia niepłodności metodą Naprotechnologii zakłada zwiększenie dostępności leczenia dla 40 par z Radomia. Środki będą przeznaczone na wizyty u lekarza Naprotechnologii, naukę Modelu Creighton ( 8 spotkań w ciągu roku z dyplomowanym instruktorem Modelu Creighton), badania hormonalne i diagnostyczne.
Szacunkowy koszt leczenia dla jednej pary to kwota 3.000 zł.
Koszt: do 150 000 zł.

Lokalizacja
miasto Radom
Uzasadnienie
 
Załączniki