Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Projekt dotyczy prowadzenia bezpłatnych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej. Realizowany będzie w publicznych przedszkolach: dzieci 4-6 lat, oddziałach wychowania przedszkolnego oraz uczniami klas 1-3 szkół podstawowych na terenie Radomia. Projekt skierowany jest szczególnie do dzieci sprawiających trudności wychowawcze, nie radzących sobie z kontrolowaniem emocji. Zajęcia przeprowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. Innowacją w programie jest obecność psychologów na zajęciach, którzy będą prowadzili obserwację, wspomagali pracę prowadzących oraz gromadzili dokumentację. Możliwe będą konsultacje dla rodziców i dzieci.

Celem projektu będzie kształtowanie u dzieci zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, popularyzacja aktywności fizycznej, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywnościj, a także przygotowanie do podejmowania regularnego  ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci i polepszeniu stanu zdrowia, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie. Projekt ma za zadanie rozwijać kompetencje emocjonalno - społeczne, uczyć zdrowej rywalizacji, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.

Koszt: do 200 000 zł.

Lokalizacja
Ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki