Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

PROSTE DZIECIAKI to inicjatywa mieszkańców Radomia oraz członków SLD w Radomiu.

Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, że u około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy ciała). Duże znaczenie w procesie korekcji wady ma jej wczesne wykrycie i zdefiniowanie. Obecnie diagnostyka opiera się głównie na subiektywnej ocenie badającego oraz analizie rentgenowskich zdjęć kręgosłupa.

Projekt dotyczy zakupu bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała uczniów szkół i przedszkoli. Urządzenie „DIERS” jest efektem wielu lat pracy i doświadczeń niemieckich oraz szwajcarskich lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców. Umożliwia szybkie, obiektywne, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia (bez konieczności naświetlania pacjenta promieniami rentgenowskimi) badanie przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy ciała. Wprawdzie zakup takiego urządzenia nie wyeliminuje całkowicie stosowania radiogramów, ale może znacząco ograniczyć potrzebę ich wykonywania.

Diagnostyka wad postawy ciała z wykorzystaniem „DIERS” opiera się na trójwymiarowej analizie kręgosłupa. To kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych. Pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych jest szybki i bezdotykowy i w większości przypadków również automatyczny (bez użycia markerów). Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu do komputera analiza danych następuje natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomiarowi możliwa jest dokładna diagnoza ułatwiająca dobór możliwie najlepszej indywidualnej terapii.

 

Koszt zakupu - około 250 tys. złotych

PROSTE DZIECIAKI to inicjatywa mieszkańców Radomia oraz członków SLD w Radomiu.

Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, że u około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy ciała). Duże znaczenie w procesie korekcji wady ma jej wczesne wykrycie i zdefiniowanie. Obecnie diagnostyka opiera się głównie na subiektywnej ocenie badającego oraz analizie rentgenowskich zdjęć kręgosłupa.

Projekt dotyczy zakupu bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała uczniów szkół i przedszkoli. Urządzenie „DIERS” jest efektem wielu lat pracy i doświadczeń niemieckich oraz szwajcarskich lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców. Umożliwia szybkie, obiektywne, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia (bez konieczności naświetlania pacjenta promieniami rentgenowskimi) badanie przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy ciała. Wprawdzie zakup takiego urządzenia nie wyeliminuje całkowicie stosowania radiogramów, ale może znacząco ograniczyć potrzebę ich wykonywania.

Diagnostyka wad postawy ciała z wykorzystaniem „DIERS” opiera się na trójwymiarowej analizie kręgosłupa. To kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych. Pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych jest szybki i bezdotykowy i w większości przypadków również automatyczny (bez użycia markerów). Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu do komputera analiza danych następuje natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomiarowi możliwa jest dokładna diagnoza ułatwiająca dobór możliwie najlepszej indywidualnej terapii.

Koszt projektu: do 400 000 zł.

Lokalizacja
program ogólnomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki