Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Naprawa ciągu pieszego wzdłuż bloku 25 Czerwca 72, wyrównanie kanału do powierzchni chodnika, likwidacja wystającego krawężnik (uskoku). Nasadzenie krzewów (drzew niskopiennych) na terenie zielonym przylegającym do ul. 25 Czerwca.

Napraw chodnik od ul Filtrowej wraz z wymianą oświetlenia.

Wykonanie miejsc postojowych z dojazdem do śmietnika pomiędzy budynkami 25 Czerwca 72, Filtrowa 3, Filtrowa 5 oraz stojaków na rowery.

Budynek usytuowany jest pomiędzy skrzyżowaniem 25 Czerwca i Struga jest wizerunkiem naszego miasta. Zagospodarowanie terenu wokół budynku przyniosłoby korzyści dla zarówno mieszkańców bloków, którzy borykają się z problemem zaparkowania pojazdu. Estetyczne wykonanie (zagospodarowanie) terenu wokół budynku stanowiłoby pozytywną wizytówkę naszego miasta przy tak często uczęszczanej arterii komunikacyjnej.

Lokalizacja
Osiedle XV-lecia
Uzasadnienie
 
Załączniki
  1.  Załącznik (43_zalacznik.pdf) (2032.56 KB)