Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do młodzieży, rodziców i wychowawców, związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle seksualnym.

 

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 r. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami) wprowadziła do programów szkolnych wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej i środkach świadomej prokreacji.


W szkołach realizowany jest program „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, opublikowanych w 2015 roku pod tytułem „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych oraz rodziców w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności” wynika niestety, iż jedna trzecia rodziców nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat seksualności, natomiast aż 38 procent młodych dorosłych uznało, że zajęcia prowadzone w gimnazjum z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie były złe lub bardzo złe. Tak samo oceniło te zajęcia realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych 29 procent respondentów.

Młodzież zalewana jest dziś treściami płynącymi z popkultury, brakuje jej elementarnej wiedzy na temat ciała, seksualności, a także radzenia sobie w świecie i stawianiu granic.

Z analizy treści zawartych w podręcznikach szkolnych do „Wychowania do życia w rodzinie” wnika, że szerzą one często mity i stereotypy, nie podają żadnych źródeł badań naukowych czy faktów. Odnoszą się często do przekonań religijnych, a role płci w nich reprezentowane są silnie ugruntowane w kulturze patriarchalnej – kobieta przedstawiana jest w podręcznikach przede wszystkim jako matka, a mężczyźni nie są przedstawiani w sposób akcentujący role ojcowskie. Dostępne podręczniki rzadko też podejmują problematykę profilaktyki prozdrowotnej.

Wynika z tego, że tak prowadzone zajęcia nie dają odpowiednich rezultatów, skoro polskie nastolatki mają znikomą wiedzę na temat seksualności i zagrożeń związanych z życiem płciowym. Brak rzetelnej wiedzy tak samo odczuwają dziewczęta jak i chłopcy. Celem wprowadzenia programu edukacyjnego na temat życia i zdrowia seksualnego do radomskich szkół jest ochrona osób szczególnie narażonych w tych sferach. Rzetelna edukacja na tym polu, wolna od przesądów opartych na idei niższości kobiet, bazująca na wiedzy płynącej

z badań naukowych jest podstawą do ukształtowania odpowiedzialnego społeczeństwa w przyszłości i tworzenia satysfakcjonujących związków o charakterze partnerskim. Rzetelna edukacja zapobiega patologiom, z którymi spotykają się nie tylko nastolatkowie, ale również i dzieci.

Program edukacyjny, o którym mowa jest w przedmiocie petycji, powinien przekazywać młodym ludziom wiedzę, jak dbać o swoje zdrowie, jak mądrze i z troską wchodzić w romantyczne i intymne relacje z drugą osobą, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne decyzje, jak przewidywać konsekwencje swoich działań, i jak nie dać się zmanipulować grupie rówieśniczej.

W programie edukacyjnym powinny być poruszone tematy o aspektach biologicznych, psychologicznych, społecznych i prawnych tej dziedziny ludzkiego życia, jakim jest zdrowie seksualne. Przy realizacji programu powinni współpracować lekarze ginekolodzy, seksuolodzy, prawnicy, a także edukatorki i edukatorzy odpowiedzialni za aspekty pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne, socjologiczne i kulturoznawcze programu.


Wdrożenie programu edukacyjnego w radomskich szkołach służyłoby upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych, kształtowaniu refleksyjnego, niezależnego myślenia
i odpowiedzialnych postaw, propagowaniu wiedzy niezależnej światopoglądowo oraz kształtowanie postaw tolerancji i równości.

Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do młodzieży, rodziców i wychowawców, związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle seksualnym jest w interesie życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony.

Koszt: do 100 000 zł.

Lokalizacja
program ogónomiejski
Uzasadnienie
 
Załączniki