Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Zatwierdzenie proponowanej lokalizacji działki 7/9

- przygotowanie terenu pod infrastrukturę w/w (wycięcie drzew pod projekt)

- oddzielenie terenu poprzez zamontowanie ogrodzenia (wys. 3-4 m)

- montaż bramek do gry w piłkę nożną oraz koszy do koszykówki

- oddzielenie placu zabaw dla dzieci zamontowanie ogrodzenia

- montaż ławek przy placu zabaw dla dzieci

- montaż stolika szachowego dla seniorów

- renowacja lub wymiana urządzeń znajdujących się na placu zabaw

- montaż koszy na śmieci

w miejscu proponowanej lokalizacji 7/9 znajduje się plac zabaw dla dzieci  wraz z piaskownicą. Piaskownica znajduje się w bardzo nasłonecznionym miejscu z związku z czym przy bardzo wysokiej temperaturze , jakie panują w obecnych latach, dzieci zmuszane są korzystać z niej najwcześniej ok godz. 18-tej. W ten sposób unikają poparzeń słonecznych i odwodnieni. Pozostałe urządzenia na placu nie zostały dokończone podczas poprzedniego montażu są uszkodzone i wyeksploatowane, korzystanie z nich grozi trwałym kalectwem oraz bezpieczeństwu użytkowników.

Głównym celem projektu jest wspieranie dzieci i młodzieży umożliwienie im wykorzystania wolnego czasu jak najbardziej pozytywnie i aktywnie. Projekt ma na celu integrację dzieci, młodzieży oraz mieszkańców. Ogólnie dostępny projekt bardzo dobrze wpływa na kondycję psychiczną i fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Brak możliwości spędzania wolnego czasu aktywnie fizycznie skutkuje tym, że młodzież wystaje po klatkach, frustracyjnie je dewastując. Wielu z tych młodych ludzi ma spore osiągnięcia w sporcie, lecz brak im możliwości rozwijania swoich talentów oraz pasji. Istnieje nieformalna grupa wśród mieszkańców utworzona spośród dziewczynek i chłopców, na swoim koncie mają liczne osiągnięcia sportowe. Brak im tylko możliwości rozwijania swoich pasji i talentów. Wśród mieszkańców znajduje się liczna liczba seniorów. Zamontowanie im stolika szachowego umożliwi wspólną integrację, wyjście z domu oraz aktywne spędzanie czasu razem z pozostałymi mieszkańcami. Pozwoli to na zaciśnięcie więzi sąsiedzkich i lepsze relacje międzyludzkie i międzypokoleniowe.

Lokalizacja
Blok socjalny przy ul. Wernera 8 w Radomiu
Uzasadnienie